Nasz adres: Kolonia Ldzań 15, 95-082 Dobroń

email: kontakt@zbiorypracownia.com

nr telefonu: +48 667 701 764

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ZBIORY PRACOWNIA 41 1140 2004 0000 3402 8017 8982

kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach 8.00-20.00